Wybierz

Zielona rewitalizacja miast – budowle z wierzby

Przez Anna Falkiewicz on 26 lipca, 2018

Miasta przyszłości mądrze wykorzystują każdą przestrzeń – ściany, dachy budynków, by wprowadzić zieleń. 🌳🌿🌻🌳🌳🌳

Po co? By ograniczyć smog, oczyszczać i zbierać wodę, obniżać temperaturę w mieście zapobiegając tworzeniu się wysp ciepła, zwiększać, tak ważną dla życia na planecie, bioróżnorodność.

Żywa architektura to najprostszy sposób, aby z zielenią wejść w przestrzeń miejską.

Właściwości oczyszczające wierzby są niezwykłe!
Oczyszcza glebę z metali ciężkich, korzenie wychwytują ponad 80% zanieczyszczeń wody

Na zdjęciu zrewitalizowane nabrzeże jeziora Drwęckiego w Ostródzie zazielenione budowlami z wierzby. Budowle były sadzone jesienią 2017 roku.

Wczytywanie